Maksimaltakster for taxikørsel i Odsherred kommune

 

For vogne til og med 4 passagerer på almindelige hverdage.

Fra 06-17

Starttakst.:                                     35,00 kr.

Herefter.:                                       13,00 kr pr. km.

 

Tur- og returkørsel for vogne til og med 4 passagerer.

Fra 06-17

Starttakst.:                                     35,00 kr.

Herefter.:                                         6,50 kr. pr. km.

 

For vogne til over 4 passagerer på almindelige hverdage.

Fra 06-17

Starttakst.:                                     35,00 kr.

Herefter.:                                       16,65 kr pr. km.

 

Tur- og returkørsel for vogne til over 4 passagerer.

Fra 06-17

Starttakst.:                                     35,00 kr.

Herefter.:                                         8,35 kr. pr. km.

 

For vogne til og med 4 passagerer i tidsrummet fra fredag kl. 17,00 mandag kl. 06,00 samt helligdage, 24.dec, 31.dec. hele døgnet, samt fra kl. 17,00 til kl. 06,00   og på alle hverdage. 

Starttakst.:                                     60,00 kr.

Herefter.:                                       15,40 kr pr. km.

 

Tur- og returkørsel for vogne til og med 4 passagerer i tidsrummet fra fredag kl. 17,00 mandag kl. 06,00 samt helligdage, 24.dec, 31.dec. hele døgnet  , samt fra kl. 17,00 til kl. 06,00   og på alle hverdage.

Starttakst.:                                     60,00 kr

Herefter.:                                         7,70 kr. pr. km.

 

For vogne til over 4 passagerer i tidsrummet fra fredag kl. 17,00 mandag kl. 06,00 samt helligdage, 24.dec, 31.dec. hele døgnet  , samt fra kl. 17,00 til kl. 06,00   og på alle hverdage.
Starttakst.:                                       60,00 kr.

Herefter.:                                          19,00 kr pr. km.

Tur- og returkørsel for vogne til over 4 passagerer i tidsrummet fra fredag kl. 17,00 mandag kl. 06,00 samt helligdage, 24.dec, 31.dec. hele døgnet  , samt fra kl. 17,00 til kl. 06,00   og på alle hverdage

Starttakst.:                                     60,00 kr

Herefter.:                                         9,50 kr. pr. km.

 

Ventetid                                        360,00 kr. pr. time

 

For kørsel med taxi betales det beløb, som taxameteret viser, med eventuelle tillæg. 

 

Særlig tillægstakst

 

Gældende ved kørsel uden for eget byåmråde (byskilt) 35,00 kr. er gældende, hvis turens begyndelse- og endepunkter uden for eget byområde og hvis kørsel ikke går igennem eget byområde

 

Almindelige bestemmelser

Taxameteret sættes i gang på afhentningsstedet eller til den tid hyrevognen er bestilt. Fø-reren kan forlange forskuds-betaling, inden kørslen begynder

 

Forurening af vognen, som kræver rengøring, betales efter forureningens omfang

 

Bagage og barnevogne medtages uden særskilt betaling

 

Jævnfør bekendtgørelsens § 29 er taksterne maksimaltakster. der således kan reguleres i nedadgående retning, dog skal taksterne, der benyttes, være anført på taxameterattesten.

 

Taksterne er gældende fra den 1. juli 2010

 

Odsherred Kommune